söndag 18 maj 2014

NO vecka 21

Måndag: Resultat nationella prov + förberedelser för morgondagens laboration

Du kommer att lära dig: Vilka olika blodgrupper finns det? Vilket blod kan man få? Hur ärvs de vidare?

http://geblod.nu/fakta/
Arbetsuppgift om blodet

Tisdag: Blodlaboration


Fredag: Newtons olika lagar.Ladda hem Algodoo och lär dig verktyget genom att göra kursen enligt filmen här ovan. Nästa vecka ska vi använda detta och jobba med krafter och rörelse ( kursplan)

söndag 6 april 2014

Notaktiksnacksåkommerdetgåbradufixardet :)

1. Taktiksnack  • Uteslutningsmetod
  • Läs och förstå
  • Tänk på att besvara frågan
  • Ha koll på vad som bedöms...Bedömning
  • Försök att utveckla ditt svar där det krävs 2. Hur ser upplägget ut? Tider?

8.00 - 9.15 A1
9.15-9.45 Rast
9.45-11.00 A2 och A3


3. Repetera fler centrala kunskaper i Biologi ( se tidigare inlägg)

Testa dig själv på ett tidigare prov 2009 http://www5.edusci.umu.se/np/AP-info/Ap9bivt09.pdf
torsdag 3 april 2014

Långpass

Idag kör vi långpass i NO. Repetera olika saker inom biologi


Vi delar upp passet i olika delar


8.00 - 8.45    Tillsammans eller var och en???? Ni bestämmer


  • Titta på olika genomgångar - texter - filmer. Det bästa sätter är att fråga annars får man inget veta. Man kan plocka det i valfri ordning. Försök förstå! Pausa och ta om.


Rast

9.00-9.50

  • Fortsättning på att repetera 
  • Planera en laboration i biologi. Exempel från förra året. Gruppvis - använder slumpgenerator.
  • Tittar på hur du kommer att bedömas i biologilaboration.
  • Olika påstående i biologi. Socrative - var och en tänker efter.

SLUT

onsdag 19 mars 2014

Kursplan i biologi

Här kan du läsa innehåll och hur du bedöms i biologi.

Kursplan http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/biologi


Testa dig själv på de delar du bedöms

Begreppsliga (använda begrepp och förklara samband i kroppen, naturen och samhället)

Undersökningar (planera - genomföra - utvärdera i skrift)

Ta ställning i frågor (argumentera, ta ställning, plocka fakta ur text, granska information) frågor som hälsa, naturbruk eller ekologiskt hållbarhet


http://www.edusci.umu.se/np/nap/tidigare-givna-prov/

Hitta denna sida som vi får diskutera tillsammans
 http://no-biologi.weebly.com/kaumlllkritisk-granskning-av-information.html


söndag 16 mars 2014

Det sitter i generna!

Måndag

Film: Det sitter i generna - Mönster inom familjenFrågor och uppdrag

http://www.sli.se/prodimages/00/Media/FIL/70548.pdf


Frågor efter film