måndag 18 oktober 2010

Vecka 42

Läxor:

Onsdag
So läxa 6:9 - 6:11. Läs texten och svara på frågorna. Det handlar om demokrati och riksdag.

Torsdag: Språkläxor i tyska, franska och spanska. Glosor.

Fredag: Matteläxa nr 6. Det är sista veckan vi jobbar med området tal. De fyra räknesätten. Målet är att lära sig uppställningar.
Engelska läxan. Kunna dagar och månader på engelska.

Nästa veckan ska också eleverna ta med sin favoritsaga och redovisa denna för klassen. Läsa en sidan ur sagan högt. Muntligt förklara varför den är er favoritsaga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar