måndag 6 december 2010

No Människokroppen


Vi ska jobba lite med människokroppen tiden som är kvar denna termin. Allt kommer inte att kunnas slutföras så vi får fortsätta nästa termin.

Målet är att eleven ska:

􏰀 kunna känna igen och namnge några av kroppens viktiga organ i din egen kropp
􏰀 kunna känna till organens funktioner
􏰀 få förståelse om människan fortplantning
􏰀 få förståelse om människans födelse
􏰀 få förståelse om pubertet
􏰀 få förståelse om åldrande och död
􏰀 få inblick om beroendeframkallande medel och hur dessa påverkar hälsan
􏰀 muntligt, skriftligt och i bild berätta, förklara och reflektera kring det du lär dig

Innehåll

Celler
Huden
Skelettet
Muskler
Blodomloppet
Luftvägarna
Tänder
Matensväg.


Vi ska använda datorn som verktyg för att hitta fakta om innehållet. Om du söker själv så använd bra sök ord nyckelord så du hamnar rätt. Du kan också använda länkarna.

Barnens bibliotek
Anatomiatlas
Kunskapstest. Testa dig själv på vad du kan digitalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar