onsdag 18 maj 2011

Arbetsområde: Kristendomen

Religionerna vill ge oss svar på livsfrågorna. Historien visar att människor i alla tider har haft någon form av religion och detta påverkar människors levnadssätt över hela världen. Är vårt liv påverkat av religion?

Den religion som du ska jobba med denna gången är Kristendomen. (Vi kommer att göra liknande i de andra religionerna senare och då kan vi lätt jämföra och göra en sammanställning på vad det är som skiljer de olika religionerna åt.) Du jobbar med ditt arbete i 2-3 veckor.

Ert arbete skall skrivas som en uppsats med hela meningar och i berättande form. Dela in med nya stycken och underrubriker. Tänk på stavning, punkt och komma. Källor ni skall använda är: ert häfte i religion ni fått, ev någon mer lärobok i religion, uppslagsverk och andra verk i biblioteket.

Viktigt är att redovisa källorna i ert arbete. Ni ska ha med bilder till Kristendomen, vad de har för speciella bilder osv. Ert arbete lämnas, renskrivet till mig när det är färdigt.

Detta arbetsområde är viktigt för att du skall kunna få en global förståelse för människor runt om i världen. Kunskapen om andra religioner hjälper dig att förstå händelser i världen ur ett nytt perspektiv. Dessutom kan ditt arbete säkert ta död på en och annan fördom samt ge dig möjlighet att fundera kring existentiella frågor som t.ex. meningen med livet. Lycka till //Emilie


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar