onsdag 23 november 2011

No läxa

Fotosyntes förbränning

Vad har du att läsa på?


Läxa till nästa tisdag 29 november


  • Läs på din tankekarta
  • Gör och läs på frågorna
  • Läs på målen 
  • Kolla in din inspelning om fotosyntesen
  • Genomgång om förbränning. En keynote som du 
  • Kolla er film om ekosystem


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar