onsdag 25 januari 2012

Öva kemi med hjälp av Googleformulär

Här kan du öva på Lovisa, Heidi och Mikaelas frågor om Kemiska reaktioner

Tryck här     Lovisa, Heidi och Mikaelas

Tryck här      Jakob och Rasmus S

Tryck här      Leon

Tryck här     Tobias

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar