söndag 23 februari 2014

Kunskapsmål -

Kunskapsmål för området Bygger på fast grund

-       Att få kunskap om olika materials egenskaper 
Begrepp: Tryckhållsfastighet, draghållfastighet, hållfast, hårdhet och elasticitet. 
-       Att för förståelse och insikt om hur man konstruerat olika byggnadsverk
Hur gjorde du? När du byggde bron? 
-       Att få ett historiskt perspektiv på byggnadskonsten
Använd faktaboken s 90 - 93
-       Att få kunskap om grundläggande principer för hur man bygger saker för att det ska hålla.
Begrepp: Armering, korrugering, olika balkar, fackverk
-       Att få kännedom om hur slussar och dammar fungerar
-       Att kunna läsa och göra en teknisk ritning 
Använd faktabok s94-95

-       Känna till de olika typerna av broar

Även känna till de enkla maskiner och kunna ge exempel på dessa i verkligheten. Detta gjorde du i fatta katastrofen under vecka 7.

LÄNK TILL EN FILM OM ENKLA MASKINER

Hur lär du dig bäst? Hur gör du?

Anteckna - sortera upp
Tankekarta - sortera upp, förstå hur det hänger ihop. Mindnode, popplet
Berätta för andra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar